یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۴

میدان فلسطین روز انتخاباتفکرشو کنید اگر این بچه ها که از سروکول مبارزین فلسطینی بالارفتند همون بچه های فقیر حامی احمدی نژاد باشند