دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۸

جهانگردی وزنان


ظاهرا عزیزان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری همه می خوان از رییس مشاعی پیشی بگیرند.البته این ادعای نادرستی نیست که جهانگردی می تونه بر مسائل حوزه زنان تاثیر بگذاره اما فهم این ادعا توکانتکست فعلی سخته .ازسوتی بودن این پارچه نوشته که بگذریم به نظر من روشنفکرترین آدم تودولت نهم همین پدرزن پسر احمدی نژاده که نظراتش درمورد مردم اسراییل و...سروصدایی به پا کرد

بدون شرح


مازنداران -حرم اما رضا ...؟

ترکیب هنرومرد درماسولهپارادوکس این پنجره روی این دیوارسیمانی واین جورابها نمادی از همه دیگرپارادوکس هامونه

ترکیب سنت ومدرنیته درماسولهازطبیعت زیبای ماسوله هر عکسی که بخواید رواینترنت هست اما یه دانشجوی علوم سیاسی که بخوادازماسوله عکس بگیره نتیجه بهترازاین نمیشه