جمعه، آبان ۰۱، ۱۳۸۸

ساندویچی علی بابا و امام رضا


 منظورهمزمان با میلاد امام رضاست
جالب اینکه علی بابا و امام رضا رو باقرمز مشخص کرده