سه‌شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۸

بلوارسید حسن نصرالله


جای حافظ و مولانا وخیام خالی.بزرگی دراین خاک نبودکه خیابانی رو درشهر کوچکی چون بندر دیلم به نام دبیرکل حزب الله لبنان می زنند.گرچه بزرگان این سرزمین هم تنها پس از مرگشان این چنین مورد توجه قرارمی گیرند.بگذریم از مصدق ها وفروغی ها وبسیاری که پس ازمرگ هم محروم ازاین بهره بوده اند.سید حسن اما امتیاز ویژه ای دارد که درحیاتش این گونه عزیز است.