دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۸

ترکیب سنت ومدرنیته درماسولهازطبیعت زیبای ماسوله هر عکسی که بخواید رواینترنت هست اما یه دانشجوی علوم سیاسی که بخوادازماسوله عکس بگیره نتیجه بهترازاین نمیشه