شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۴

سطل زباله 2005


شهردار موفقی که رییس جمهور می شود
چون دوستان زیاد می پرسند قضیه این سطل چیه در جواب می گم احتمالا کفش زمینه یعنی کف نداره. مخاطبای من خنگند یا من بد عکس گرفتم؟