یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۴


فرار از احمدی نژاد
یا
مازبالاییم و بالا می رویم