سه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۴

...عجیب نیست این هم اگر دعوتی به تروریسم بود